Opslag


Strandeng - Områder, der af og til oversvømmes af saltvand og tilføres ferskvand: vade, strandoverdrev, rørsump m.m.

På beskyttede kyster udvikles strandenge, hvor saltpåvirkningen på grund af jævnlige oversvømmelser giver planterne nogle særlige vilkår. Havet aflejrer slam og ler, som får lov at ligge i de mest beskyttede bugter og vige. Planterne finder vej hertil og der dannes strandenge og marsk med pletvis vegetation.

Strandengen kan typisk inddeles i zoner, hvor vegetationen er forskellig og afhænger af, hvor meget salt planten kan modstå.

Yderst ved havet, i det mest salte bælte vokser Strand Annelgræs og Almindelig Salturt. Lidt længere inde mod land vokser Harril, et siv som tåler oversvømmelse nogle gange om året. Ofte vokser her også Sandkryb. Det næste bælte er ofte domineret af Rød Svingel, hvor der også findes Jordbærkløver og Strandvejbred.

I områder, hvor der er udløb fra åer og det ferske vand blander sig med saltvandet og bliver til brakvand, forvandles strandengen ofte til strand-rør-sump, domineret af Tagrør, Strandkogleaks og Blågrøn Kogleaks. Med mindre der bliver slået hø eller går græssende kreaturer, for så forsvinder rørsumpen og bliver til strandeng.

Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt