Opslag


Strandbred - det yderste havnære område

Strandbredden giver planterne nogle vanskelige vilkår. Det salte vand, som indeholder kogsalt (natriumklorid) er giftigt for planterne. Jordoverfladen, sand og sten, opvarmes til høje temperaturer på varme sommerdage og nedkøles om natten. Bølgerne, der ruller op på stranden kan være kraftige og fjerner de fine lerpartikler, så kun de grovere partikler som sand, grus og sten bliver tilbage.

Især i Vesterhavet er der meget salt i vandet og her har vi tidevandet med flod og ebbe, mens tidevandet ikke spiller nogen rolle ved kysterne langs de indre farvande.

Nogle af de planter, der er karakteristiske for strandbredden har udviklet særlige ”overlevelsesstrategier”. F. eks har mælde-arterne udviklet saltudskillende kirtler. Den stikkende Sodaurt og Strandsennep bliver tykke og saftige og derved nedsættes saltkoncentrationen i cellerne og giftvirkningerne mindskes.

Selvom stranden giver planterne vanskelige vilkår, findes der meget næring. Vandet skyller tang, alger, ålegræs m.m. op på stranden. Når det rådner dannes næring (kvælstof og fosfor) og der kan nu vokse planter, som også vokser på markerne, f.eks. Lugtløs Kamille, som kommer når bølgerne eller ploven roder i jorden.

Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt