Opslag


Løvskov - domineret af Bøg og Eg

Skoven er spændende, fordi træerne er forskellige og fordi de skaber forskellige vækstbetingelser for planterne i skovbunden.

Under de løvfældende træer varierer lysforholdene meget i løbet af året. I en gammel bøgeskov med høje træer vil der om foråret være meget lys i skovbunden. På den næringsrige muldjord findes et stort flor af forårsblomster f.eks. Hvid Anemone og Hulrodet Lærkespore. I maj, når bøgen springer ud, slipper der ikke meget lys igennem det tætte grønne løv og blomsterne visner midt på sommeren og oplagrer næring i roden til næste års blomstring.

Skoven på den næringsfattige jord (morbund) virker helt anderledes. Træerne bliver ikke så høje og bliver mere krogede end på den gode jord. Ofte ses mos på stammer og stubbe og i skovbunden vokser Bølget Bunke, Ørnebregne, Skovsyre, Blåbær og evt. Majblomst og Liljekonval.

Langt de fleste af vores skove er kulturskove, hvor man ofte ser én trætype være dominerende. I bøgeskoven vokser dog også Eg, Ask, Lind, El mf.

På både næringsrige og næringsfattige jorder kan man finde skove, hvor Egen er det almindeligste træ. Egen lader mere lys passere gennem trækronen end f.eks. Bøgen. Det giver mulighed for at Hassel, Tørst, Dunet Gedeblad og andre buske kan vokse i egeskoven sammen med en varieret urteflora, f.eks. Stor Fladstjerne, Guldnælde og Fløjlsgræs. Som i bøgeskoven findes Hvid Anemone og Skovsyre også her. Af træer ses Røn og Birk ofte i selskab med Eg.

Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt