Opslag


Byruderat - udyrket åben kulturjord i byer

I byerne findes mange forskellige områder, hvor de vilde planter ses. Der er de kultiverede områder som f.eks villahaver, parker, kirkegårde og kirkemure. Men også områder, som man normalt ikke forbinder med planter, kan have en rig og varieret flora. Det er områder som oplagspladser, industrigrunde, byggepladser, baneskråninger, rangerarealer og ikke mindst havneområder. Her vil man ofte kunne finde usædvanlige planter, fordi frø bliver indslæbt udefra i forbindelse med leverancer med skib, tog eller lastbil fra udlandet. F.eks. kommer der med sojabønner fra USA også mange ukrudtsfrø.

I parker og langs veje f.eks. i bøgepur kan man ofte finde orkideen Skovhullæbe. Ager Padderok ses ofte i byen. Selv asfalt kan den skyde op igennem. Salttålende planter som f.eks. Engelsk Græs og Lancet Vejbred ses ofte langs de større veje, hvor der spredes salt om vinteren. Glat Dueurt, Vild Kørvel, Skvalderkål og græsser som Almindelig Kvik, Almindelig Hundegræs og Almindelig Rajgræs ses også i bybilledet.

De kulturprægede arealer i byerne er til fornøjelse for mennesker og er samtidig levesteder for insekter, fugle og dyr. Derfor er det vigtigt at og forsøge at skabe en varrieret og artsrig beplantning og undgå ukrudtbekæmpelsesmiddler.

Mellem brosten, i rendestenen eller på et hustag kan man finde vilde planter i miniature-format, fordi vækstbetingelserne er så kummerlige. Sådanne små variationer kaldes derfor ”kummer-former”.
Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt