Søgeresultat
Engforglemmigej - tavlebillede
Se fotos af Engforglemmigej i fotoarkivetUdskriv (siden formateres automatisk til udskrift)Se Flora Danica tavle med Engforglemmigej ved det Kgl. Bibliotek (åbner i nyt vindue)
Dansk artsnavn
Engforglemmigej

Latinsk artsnavn
Myosotis palustris L.

Familiekode
Rubladfamilien (Boraginaceae)

Biotop
Bred, Mose eller eng, Moseskov

Kort beskrivelse
Engforglemmigej er en opstigende, noget grenet urt med vingede stængler, lancetformede blade og lyst himmelblå blomster i bladløse svikler. Stængler og blade kan være hårede. Bægeret er 5-tandet og beklædt med tiltrykte, rette hår. Kronen er fladkravet med 5 gule svælgskæl. Frugten er en spaltefrugt med 4 delfrugter.

Hyppighed
Almindelig

Engforglemmigej - biotopbillede
Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Forglemmigej, Eng-
Artskarakter
Forveksling
Anvendelse
Værd at vide
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt