Søgeresultat
Almindelig Bjørneklo - tavlebillede
Se fotos af Almindelig Bjørneklo i fotoarkivetUdskriv (siden formateres automatisk til udskrift)Se Flora Danica tavle med Almindelig Bjørneklo ved det Kgl. Bibliotek (åbner i nyt vindue)
Dansk artsnavn
Almindelig Bjørneklo

Latinsk artsnavn
Heracleum sphondylium L. ssp. sphondylium

Familiekode
Skærmplantefamilien (Apiáceae)

Biotop
Græsland, Løvskov, Strandbred, Vejkant

Kort beskrivelse
Almindelig Bjørneklo er en høj, stivhåret plante med store fjersnitdelte blade og hvide, 5-tallige blomster i tætblomstrede skærme. Storsvøbet er fåbladet, mens småsvøbet er mangebladet. Småskærmenes randblomster er forstørrede. Frugten er en spaltefrugt bestående af to ovale og fladtrykte delfrugter. Planten har en ubehagelig lugt.

Hyppighed
Almindelig

Almindelig Bjørneklo - biotopbillede
Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Bjørneklo,
Almindelig

Artskarakter
Forveksling
Anvendelse
Værd at vide
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt